На основу члана 34 Пословника о раду скупштине СТСС, председник СТСС сазива скупштину Стонотениског савеза Србије. Скупштина ће се одржати 10децембра 2022. године у Ковилову, у конгресној сали хотела Пресидент, у 13 часова.

Poziv-2022

Скупштина СТСС на којој ће бити разматрани финансијски и други извештаји СТСС биће одржана 11. или 12. фебруара 2023.

За скупштину која се одржава 10. децембра:

  • позивају се чланови СТСС да до 3 децембра доставе предлоге кандидата за чланове извршног одбора, надзорног одбора и дисциплинског судију СТСС. Скупштина бира 2 члана извршног одбора. Предлог треба да садржи контакт податке кандидата и кратко образложење.
  • позивају се чланови СТСС да до 3. децембра доставе предлог кандидата за чланове надзорног одбора СТСС. Скупштина бира 3 члана надзорног одбора. Предлог треба да садржи контакт податке кандидата и кратко образложење.
  • позивају се чланови СТСС да до 3. децембра доставе предлог кандидата за дисциплинског судију СТСС. Предлог треба да садржи контакт податке кандидата и кратко образложење.

Предлози се достављају електронском поштом на адресу office@stss.rs. Предлог мора да буде оверен и потписан од стране овлашћеног лица предлагача.

Генерални секретар СТСС је обавезан да од свих кандидата за извршни одбор, надзорни одбор и дисциплинског судију прибави изјашњења о прихватању кандидатуре.

Извршни одбор СТСС ће по приспећу свих предлога утврдити листу кандидата.

Чланови скупштине СТСС се позивају да доставе предлог за допуну дневног реда најкасније до 3. децембра 2022.

odluka-o-delegatima-skupstine-stss-2022-23-cir

 

http://stss.rs/%d1%81%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%81%d1%81/